URGÈNCIES: 649 90 45 42

Avda. Josep Flores, 34

17840 Sarrià de Ter (Girona)

Neteges de sifons, canonades, baixants, arquetes, desaigües, col·lectors. Neteges industrials, Inspeccions TV, Netegem i omplim piscines d'aigua, sorrejat de façanes,...

Neteges urbanes

Som una empresa especialitzada en tot tipus de neteges, des de canonades i desaigües de cases particulars, fins a dipòsits de combustible. Elaborem pressupostos per al manteniment dels sifons i canonades de comunitats de veïns.

-

“Tenir cura de les canonades del seu habitatge i realitzar-ne un manteniment periòdic, pot evitar embossaments en el moments més inesperats.”

Llegir Més

Neteges industrials

Amb més de 40 anys d’experiència treballant per empreses líders en el seu sector. Netegem tot tipus d’instal·lacions industrials, torres de refrigeració, condensadors, filtres, calderes,etc... Els nostres Equips treballen amb aigua a alta i màxima pressió, per obtenir els resultats desitjats.Llegir Més

Transport de residus

Transportem tot tipus de residus líquids i gestionem els residus sòlids. Comptem amb l’autorització de l’ Agència de Residus de Catalunya (A.R.C.), així com els permisos ADR, per al transport de matèries perilloses. Gestionem la documentació per al tractament i destrucció del residu, directament amb les Plantes Gestores.


Llegir Més