URGÈNCIES: 649 90 45 42

Avda. Josep Flores, 34

17840 Sarrià de Ter (Girona)

Inspeccions T.V.

Disposem de diversos Equips d’inspecció, per tal de donar la millor solució possible als nostres clients.

Les aplicacions d’aquests equips són molt extenses, els serveis més habituals són:

  · Inspecció de les xarxes de clavegueram.
  · Localització d’arquetes/registres i/o derivacions no registrades/ocultes.
  · Inspecció de canonades i baixants comunitaris.
  · Inspecció de conductes d’aire i xemeneies.
  · Inspecció de canonades de petit diàmetre (a partir de Ø50mm).

La informació que aporten aquests equips és de gran ajuda, ja que podem visualitzar les zones més deteriorades i la causa dels problemes que  han pogut sorgir.

Mitjançant ell equips d’inspecció amb TV, podem descobrir problemes com, desviacions desconegudes, males connexions en el clavegueram, forats, arrels, deformacions en les canonades, etc… que són impossibles d’apreciar externament.

Amb aquesta tècnica podem veure amb claredat el problema que hi ha, i així, analitzar-ho i oferir la millor solució.

Algun dels Equips, un cop finalitzada la inspecció generarà tota la documentació d’aquesta (vídeo i informe escrit, i en format digital) al client, on se l’informa detalladament del resultat de la mateixa.

 

Equip Furgó TV

Equip Furgó TV

Robot TV

Robot TV

Equip Tv per a inspecció de petites canonades

Equip Tv per a inspecció de petites canonades

Robot TV

Robot TV