URGÈNCIES: 649 90 45 42

Avda. Josep Flores, 34

17840 Sarrià de Ter (Girona)

Neteges Industrials

Dintre del sector industrial hi ha una gran diversitat d’activitats i per aquest motiu les seves instal·lacions poden ser molt variades.

Hidrojet Servicios, S.A. – CLM (Companyia Logística de Manteniments, SL) aporta la seva experiència adquirida dintre dels 25 anys en aquest sector, seguidament anomenem les neteges més freqüents:

Neteja de Dipòsits en General
Condensador
Calderes

Sitges
Estacions Depuradores
Torres de Refrigeració 

dipòsits en general, condensadors torres de refrigeració, calderes, sitges, estacions depuradores, autoclaus, oeloductes, preescalfadors, esterificadors, concentradors, cisternes, transvasament de productes i drenatge sanitari, xarxes urbanes d’infrastructura de drenatge, tancs de combustible, canonades industrials, decapat de superfícies, proves hidràuliques, neteges i desinfecció de granges, etc…

Com heu pogut comprovar les neteges que es poden realitzar son molt variades, per això disposem de diferents equips de neteja amb una gamma d’accessoris específics per poder adaptar-se de la manera més eficaç al servei que s’ha de realitzar.

Hidrojet Servicios, S.A.
C.L.M. SL (Companyia Logística de Manteniments, SL), es una empresa reconeguda dintre de les neteges industrials, ja que disposa d’una gran experiència en la realització d’aquests serveis.
En el sector industrial es poden realitzar una infinitat de neteges, per aquest motiu en el moment en que un client ens sol·licita el servei estudiem bé la neteja que s’ha de realitzar, preparem la maquinaria i l’equip personal necessari, ens desplacem al lloc del servei preparem l’equip de treball i procedim a fer la neteja.
Explicar una a una les neteges que es poden realitzar dintre del sector industrial seria possible però alhora molt extens, per aquest motiu a continuació exposarem alguns serveis que s’acostumen a realitzar dintre d’aquest sector: