URGÈNCIES: 649 90 45 42

Avda. Josep Flores, 34

17840 Sarrià de Ter (Girona)

Neteges Urbanes / Públiques

Dintre de les neteges urbanes ens podem trobar una gran varietat de situacions, per això Hidrojet Servicios, S.A.C.L.M. (Companyia Logística de Manteniment, SL.) disposa d’una diversitat d’equips en sistemes tecnològics que s’adapta a cada servei i posa a la seva disposició la seva experiència en aquests tipus de treballs.

Buidat de Fosses Sèptiques
Neteja de Clavegueram
Neteja de Col·lectors
Inspecció TV
Neteja de Arquetes, Sifons i Baixants
Neteja a pressió de Carreteres
Localització de Registres Ocults 

Buidat de Tanc de combustible (Fuel Gas-Oil)
Neteja de Façanes
Neteja integrals de pàrquings
Neteja de canonades de poc diàmetre (rentadores, piques de cuines, etc…)
Serveis de Manteniments
Som una empresa de Serveis i com a tal som conscients de la urgència de les nostres actuacions i poder resoldre els problemes dels nostres clients el més aviat possible. Per aquest motiu disposem d’un equip de guàrdia i retent per a poder donar un servei de 24 hores al dia els 365 dies de l’any.