URGÈNCIES: 649 90 45 42

Avda. Josep Flores, 34

17840 Sarrià de Ter (Girona)

Ajuntaments / Claveguerams

Tenim una llarga experiència treballant per Ajuntaments de tota la província de Girona (interior i costa), realitzant el manteniment i la neteja de la xarxes de clavegueram, sales de bombeig, embornals i reixes pluvials i un llarg etc…,  retirant-ne les sorres i els residus acumulats.

Realitzant aquest manteniments, s’ aconsegueix el correcte funcionament de la xarxa de clavegueram i s’eviten  problemes d’inundacions en cas de fortes pluges, doncs és bàsic pel bon funcionament de la xarxa.

Neteges: Ajuntaments / Claveguerams

Neteges: Ajuntaments / Claveguerams

Neteges: Ajuntaments / Claveguerams

Neteges: Ajuntaments / Claveguerams

Neteges: Ajuntaments / Claveguerams

Neteges: Ajuntaments / Claveguerams