URGÈNCIES: 649 90 45 42

Avda. Josep Flores, 34

17840 Sarrià de Ter (Girona)

Fosses sèptiques

Generalment trobem dos tipus de fosses sèptiques: Les tradicionals i les de filtració. En tots dos casos ens ocupem del buidat del residu orgànic, de la neteja de les seves respectives canonades i del trasllat del residu a Planta Depuradora, que s’acredita mitjançant el Full Cis-1 de l ‘Agència Catalana de l’ Aigua (A.C.A.) de la Generalitat de Catalunya.

En el cas de les fosses de filtració, a part del buidat i neteja els diversos compartiments, també ens ocupem de revisar la zona de filtració, assegurant-nos que aquesta funciona correctament i filtra l’aigua depurada adequadament. En cas de ser necessari, també realitzem el canvi de filtres de la mateixa.

Neteja de Fosses Sèptiques

Neteja de Fosses Sèptiques

Neteja de Fosses Sèptiques

Neteja de Fosses Sèptiques