URGÈNCIES: 649 90 45 42

Avda. Josep Flores, 34

17840 Sarrià de Ter (Girona)

Com. Propietaris / Habitatges particulars

És aconsellable realitzar el manteniment de les canonades generals d’un edifici i/o habitatge, doncs són zones on hi circulen grans quantitats de residus orgànics (paper, sabó, restes de menjar,etc…). Tot aquest conjunt de residus sol provocar l’embossament dels pots sifònics, arquetes i de les seves canonades, provocant el desbordament de l’aigua bruta, que a la vegada origina males olors.

Així doncs, amb una neteja periòdica de les canonades generals es poden prevenir accidents i embossaments. La neteja amb aigua a alta pressió destrueix les restes de residus acumulats, evitant l’ acumulació i sedimentació dels mateixos.

Neteges: comunitat de propietaris / particulars

Neteges: comunitat de propietaris / particulars

Neteges: comunitat de propietaris / particulars

Neteges: comunitat de propietaris / particulars

Neteges: comunitat de propietaris / particulars

Neteges: comunitat de propietaris / particulars