URGÈNCIES: 649 90 45 42

Avda. Josep Flores, 34

17840 Sarrià de Ter (Girona)

Transport de Residus

Pel transport i tractament de residus s’han de seguir una sèrie de normatives regides per la Generalitat de Catalunya A.C.A. i Junta de Residus , que té per objecte regular les activitats de gestió dels residus industrials i establir una sèrie de mesures per minimitza els residus i la coordinació de la gestió d’aquest residu per a assolir una adequada protecció del medi ambient i la preservació dels recursos naturals.

En general s’han de tenir en compte els següents aspectes:

La gestió de permisos i normes
El transport del residu
Els gestors de residus
La classe de residu que podem transportar

Hidrojet Servicios, S.A. - CLM (Companyia Logística de Manteniments, SL) posa a la seva disposició els seus vehicles dotats amb cisternes amb capacitat de 4 m³ a 20 m³ INOX A.D.R. amb aspiració constant, potent i controlada mitjançant un depressor de buit que actua sobre un tanc metàl·lic hermètic, receptor dels productes succionats.


LA GESTIÓ DE PERMISOS I NORMES

En tota recepció de residus especials s’han de dur a terme una sèrie de tràmits i gestions regides per la Generalitat de Catalunya.A.C.A. junta de residus Hidrojet Servicios, SA - CLM (Companyia Logística de Manteniments, SL) té l’experiència i els mitjans adients per aconseguir que aquest servei esdevingui una tasca senzilla i eficaç, i que tingui alhora una repercussió mínima en els costos.


EL TRANSPORT DE RESIDU

Hidrojet Servicios, SA – CLM (Companyia Logística de Manteniments, SL) per al transport dels residus especials, fa servir camions cisternes mixts, sotmesos a les normes ADR-INOX amb diferents tipus de càrrega (de 4m³ a 20m³).


ELS GESTORS DE RESIDUS

Es produeixen una gran diversitat de residus contaminants, aquests s’han de transportar a una planta de control per que dugui a terme la seva destrucció final.
Abans de realitzar el servei de succió del residu s’ha de realitzar una analítica d’aquest i segons el resultat es determinarà a quina planta de control s’ha de transportar els residus.


LA CLASSE DE RESIDU QUE PODEM TRANSPORTAR

Hidrojet Servicios, SA – CLM (Companyia Logística de Manteniments, SL) està autoritzat per la Generalitat de Catalunya el transport dels següents residus:

- Residus sòlids i pastosos fermentables i llots de depuradora
- Pols fines (cendres volants)
- Residus líquids i pastosos inflamables (dissolvents, hidrocarburs, …)
- Àcids, bases i altres residus corrosius
- Residus líquids no corrosius i no inflamables
- Residus de sals minerals, biocides, catalitzadors, …
- Residus fecals i altres