NETEGES INDUSTRIALS

Dintre del sector industrial hi ha una gran diversitat d’activitats i per aquest motiu les seves instal·lacions poden ser molt variades.

Hidrojet Servicios, S.A. – CLM (Companyia Logística de Manteniments, SL) aporta la seva experiència adquirida dintre dels 25 anys en aquest sector, seguidament anomenem les neteges més freqüents:

  • Neteja de Dipòsits en general
  • Condensadors
  • Calderes
  • Sitges
  • Estacions Depuradores
  • Torres de Refrigeració
  • Autoclaus
  • Oleoductes
  • Preescalfadors
  • Esterificadors
  • Concentradors
  • Cisternes
  • Transvasament de productes i drenatge sanitari
  • Xarxes urbanes d'infraestructura de drenatge
  • Tancs de combustible
  • Canonades industrials
  • Decapat de superfícies
  • Proves hidràuliques
  • Neteges i desinfecció de granges

  Com heu pogut comprovar les neteges que es poden realitzar són molt variades, per això disposem de diferents equips de neteja amb una gamma d’accessoris específics per poder adaptar-se de la manera més eficaç al servei que s’ha de realitzar.

  Hidrojet Servicios, S.A. – CLM S.L. (Companyia Logística de Manteniments, S.L.), és una empresa reconeguda dintre de les neteges industrials, ja que disposa d’una gran experiència en la realització d’aquests serveis.
  En el sector industrial es poden realitzar una infinitat de neteges, per aquest motiu en el moment en què un client ens sol·licita el servei estudiem bé la neteja que s’ha de realitzar, preparem la maquinària i l’equip personal necessari, ens desplacem al lloc del servei preparem l’equip de treball i procedim a fer la neteja.


  Explicar una a una les neteges que es poden realitzar dintre del sector industrial seria possible, però alhora molt extens, per aquest motiu a continuació exposarem alguns serveis que s’acostumen a realitzar dintre d’aquest sector: