Calderes

Per tal de poder treure el màxim rendiment a una caldera industrial, cal netejar-la periòdicament, només així s’aconseguirà un bon rendiment i s’evitarà el mal funcionament d'aquestes.

Al moment de netejar una caldera, seleccionem la zona d’aquesta que s’ha de netejar, que (la sortida de fums, la cambra de combustió i les zones refrigerants de les canonades de vapor). Per a cada zona a netejar es prepararà la maquinària i l’equip tècnic necessari més idoni per a realitzar-ho correctament.