Filtres

En el sector industrial, moltes empreses tenen sitges, però no totes tenen la mateixa utilitat, ens podem trobar sitges que contenen gra, ciment, sorra, aigua, etc.

Abans de realitzar la neteja d’una sitja ens hem d’informar del contingut d’aquesta, de la seva forma física i de la seva capacitat, posteriorment preparem la maquinària i l’equip tècnic necessari més idoni per a realitzar-la.

Neteja de filtre
Neteja de filtre