Torres de refrigeració

Per un correcte funcionament d’una torre de refrigeració la qual principalment és la de disminuir la temperatura d’un líquid (normalment aigua) al mantenir-lo en contacte amb un corrent d’aire, cal mantenir-les netes i en bon estat. Perquè això sigui així, disposem de la maquinària, l’equip tècnic i la nostra experiència adquirida durant tots aquests anys dintre del sector industrial.