NETEGES PARTICULARS

Comunitat de propietaris / vivendes particulars

És aconsellable realitzar el manteniment de les canonades generals d’un edifici o habitatge, ja que són zones on hi circulen grans quantitats de residus orgànics (paper, sabó, restes de menjar ,etc.). Tot aquest conjunt de residus sol provocar l’embossament dels pots sifònics, arquetes i de les seves canonades, provocant el desbordament de l’aigua bruta, que a la vegada origina males olors.

Així doncs, amb una neteja periòdica de les canonades generals es poden prevenir accidents i embossaments. La neteja amb aigua a alta pressió destrueix les restes de residus acumulats, evitant l’acumulació i sedimentació d'aquests.