NETEGES URBANES/PÚBLIQUES

Dintre de les neteges urbanes ens podem trobar una gran varietat de situacions, per això Hidrojet Servicios, S.A. – C.L.M. (Companyia Logística de Manteniment, SL.) disposa d’una diversitat d’equips en sistemes tecnològics que s’adapta a cada servei i posa a la seva disposició la seva experiència en aquests tipus de treballs.

 • Buidat de Fosses Sèptiques
 • Neteja de Clavegueram
 • Neteja de Col·lectors
 • Inspecció TV
 • Neteja d'Arquetes, Sifons i Baixants
 • Neteja a pressió de Carreteres
 • Localització de Registres Ocults
 • Buidat de Tanc de combustible (Fuel Gas-Oil)
 • Neteja de Façanes
 • Neteja integrals de pàrquings
 • Neteja de canonades de poc diàmetre (rentadores, piques de cuines, etc.)
 • Serveis de manteniment


Som una empresa de Serveis i com a tal som conscients de la urgència de les nostres actuacions i poder resoldre els problemes dels nostres clients el més aviat possible. Per aquest motiu disposem d’un equip de guàrdia i retent per a poder donar un servei de 24 hores al dia els 365 dies de l’any.