Ajuntaments / Claveguerams

Tenim una llarga experiència treballant per Ajuntaments de tota la província de Girona (interior i costa), realitzant el manteniment i la neteja de les xarxes de clavegueram, sales de bombeig, embornals i reixes pluvials i un llarg etc.,  retirant-ne les sorres i els residus acumulats.

Realitzant aquest manteniment, s’ aconsegueix el correcte funcionament de la xarxa de clavegueram i s’eviten  problemes d’inundacions en cas de fortes pluges, ja que és bàsic pel bon funcionament de la xarxa.