Baixants, arquetes i desaigües

L’acumulació de residus de sabó, paper, tovalloletes, fulles, sorres, etc., poden arribar a provocar tapaments, que implica que l’aigua no circuli correctament per l’interior de les canonades, i que sobresurti pels desaigües.

Amb els nostres equips de neteja a alta i màxima pressió, realitzem el desembossament de les canonades, mitjançant mànegues d’aigua a pressió amb els accessoris especials indispensables (toveres “rata”).