Fosses sèptiques

Generalment trobem dos tipus de fosses sèptiques: Les tradicionals i les de filtració. En tots dos casos ens ocupem del buidatge del residu orgànic, de la neteja de les seves respectives canonades i del trasllat del residu a Planta Depuradora, que s’acredita mitjançant el Full Cis-1 de l'Agència Catalana de l’Aigua (A.C.A.) de la Generalitat de Catalunya.

En el cas de les fosses de filtració, a part del buidatge i neteja els diversos compartiments, també ens ocupem de revisar la zona de filtració, assegurant-nos que aquesta funciona correctament i filtra l’aigua depurada adequadament. En cas de ser necessari, també realitzem el canvi de filtres d'aquesta.