Política de qualitat

Política de qualitat HIDROJET SERVICIOS, S.A. i CLM, S.L.

La política d’HIDROJET SERVICIOS, S.A.  i  CLM, S.L., com a empreses Gironines líders des de 1982 en “NETEGES INDUSTRIALS PÚBLIQUES I URBANES I TRANSPORT DE RESIDUS”, és la de realitzar serveis de qualitat que compleixin amb els requisits i amb les expectatives dels nostres clients i una altra part interessada, així com amb la normativa aplicable a la nostra activitat,  de forma que s’assegura la seva satisfacció i es millora contínuament l’eficàcia del nostre sistema de Gestió de Qualitat.

La Gerència d’HIDROJET SERVICIOS, S.A. i CLM, S.L., fa participi en tota la seva organització de l’eslògan “La calidad, es un buen servicio” i delega la responsabilitat d’implantar i mantenir actualitzada el seu sistema de gestió de qualitat en el departament de qualitat.

L’adequada gestió de qualitat s’aconsegueix a HIDROJET SERVICIOS, S.A. i CLM, S.L. mitjançant la formació i la participació de tot el seu personal i l’observació exacta de directrius que estan desenvolupades en el Manual de Qualitat, Col·lecció de Procediments i Procediments Específics.

La Gerència d’HIDROJET SERVICIOS, S.A. i CLM, S.L., posarà a disposició dels seus treballadors els mitjans, la informació, i la formació adequada per dotar-los de les competències personals necessàries que permetin la consecució dels objectius anuals.

HIDROJET SERVICIOS, S.A. i CLM, S.L.

Sarrià de Ter 2021