TRANSPORT DE RESIDUS

Pel transport i tractament de residus s’han de seguir una sèrie de normatives regides per la Generalitat de Catalunya A.C.A. i Junta de Residus, que té per objecte regular les activitats de gestió dels residus industrials i establir una sèrie de mesures per minimitzar els residus i la coordinació de la gestió d’aquest residu per a assolir una adequada protecció del medi ambient i la preservació dels recursos naturals.

En general s’han de tenir en compte els següents aspectes:

 1. La gestió de permisos i normes.
 2. El transport del residu.
 3. Els gestors de residus.
 4. La classe de residu que podem transportar.

Hidrojet Servicios, S.A. – CLM (Companyia Logística de Manteniments, S.L.) posa a la seva disposició els seus vehicles dotats amb cisternes amb capacitat de 4 m³ a 20 m³ INOX A.D.R. amb aspiració constant, potent i controlada mitjançant un depressor de buit que actua sobre un tanc metàl·lic hermètic, receptor dels productes succionats.

LA GESTIÓ DE PERMISOS I NORMES
En tota recepció de residus especials s’han de dur a terme una sèrie de tràmits i gestions regides per la Generalitat de Catalunya A.C.A. junta de residus Hidrojet Servicios, S.A. - CLM (Companyia Logística de Manteniments, S.L.) té l’experiència i els mitjans adients per aconseguir que aquest servei esdevingui una tasca senzilla i eficaç, i que tingui alhora una repercussió mínima en els costos.

EL TRANSPORT DE RESIDU
Hidrojet Servicios, S.A. – CLM (Companyia Logística de Manteniments, S.L.) per al transport dels residus especials fa servir camions cisternes mixts, sotmesos a les normes ADR-INOX amb diferents tipus de càrrega (de 4m³ a 20m³).

ELS GESTORS DE RESIDUS
Es produeixen una gran diversitat de residus contaminants, aquests s’han de transportar a una planta de control perquè dugui a terme la seva destrucció final.
Abans de realitzar el servei de succió del residu s’ha de realitzar una analítica d’aquest i segons el resultat es determinarà a quina planta de control s’ha de transportar els residus.

LA CLASSE DE RESIDU QUE PODEM TRANSPORTAR
Hidrojet Servicios, S.A. – CLM (Companyia Logística de Manteniments, S.L.) està autoritzat per la Generalitat de Catalunya el transport dels següents residus:

 • Residus sòlids i pastosos fermentables i llots de depuradora
 • Pols fines (cendres volants)
 • Residus líquids i pastosos inflamables (dissolvents, hidrocarburs,...)
 • Àcids, bases i altres residus corrosius
 • Residus líquids no corrosius i no inflamables
 • Residus de sals minerals, biocides, catalitzadors...
 • Residus fecals i altres